Betygsskala:

A = 20 poäng

B = 17,5 poäng

C = 15 poäng

D = 12,5 poäng

E = 10 poäng

F = 0 poäng

Förklaringar:

1 = Målet ej uppnått

2 = Ämnet ingår ej i studieplanen

3 = Anpassad studiegång

– (streck) = Betygsunderlag saknas

 

Meritvärde

Är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg

Elever får tillgodoräkna sig sitt betyg i moderna språk som ett 17:e betyg och därmed få ytterligare poäng (Maximalt 340 meritpoäng).
Det är endast moderna språk som räknas som det 17:e betyget. Har du läst något av de övriga språkvalen så räknas detta in bland de 16 bästa betygen (Maximalt 320 meritpoäng).

Gymnasieförordningen 7 Kap. 4 §

För de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt. Möjligheten att öka meritvärdet med värdet av ett betyg i moderna språk som språkval gäller även en sökande som gått förberedande dansarutbildning.

 

Information om antagningsregler och meritvärde översatta till andra språk finns på Skolverkets hemsida, Utbildningsinfo.