Betygsskalan

Det finns sex olika betygsnivåer. Dessa är:

A=20 poäng

B=17,5 p

C=15 p

D=12,5 p

E=10 p

F=0 p

 

Meritvärde

Är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg

Elever får tillgodoräkna sig sitt betyg i moderna språk som ett 17:e betyg och därmed få ytterligare poäng (Maximalt 340 meritpoäng).
Det är endast moderna språk som räknas som det 17:e betyget. Har du läst något av de övriga språkvalen så räknas detta in bland de 16 bästa betygen (Maximalt 320 meritpoäng).

Gymnasieförordningen 7 Kap. 4 §

För de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval får meritvärdet beräknas på summan av betygsvärdena av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt. Möjligheten att öka meritvärdet med värdet av ett betyg i moderna språk som språkval gäller även en sökande som gått förberedande dansarutbildning.

 

Information om antagningsregler och meritvärde översatta till andra språk finns på Skolverkets hemsida, utbildningsinfo.