För att komma in på ett gymnasieprogram måste du vara behörig till programmet och ha tillräckligt bra betyg

Se länkarna till vänster om hur antagningen går till.

Information om antagningsregler och meritvärde finns på engelska på Skolverkets hemsida, Utbildningsguiden.