Slutlig antagning

 

För att komma in på ett gymnasieprogram måste du vara behörig till programmet och ha tillräckligt bra betyg

Se länkarna till vänster om hur antagningen går till.