För att komma in på ett gymnasieprogram måste du vara behörig till programmet och ha tillräckligt bra betyg.

Information om antagningsregler och meritvärde finns på engelska på Skolverkets hemsida, Utbildningsguiden.