När dina slutbetyg är klara skickas de av din skola till Gymnasieantagningen. Den slutliga antagningen är klar 27 juni. Dagen efter kan du logga in och se ditt antagningsbesked.

Om du efter skolavslutningen läser in betyg på sommarskola, är det inte säkert att de hinner registreras in och vara med i den slutliga antagningen. Du kommer då istället att prövas med dessa i den maskinella reservantagningen i början av augusti.
Blir du inte antagen då, får du din plats i den befintliga reservkön.