Här finns viktiga datum och information gällande gymnasievalet, preliminär antagning, omval, slutlig antagning och reservantagning för Västerbottens län. Manual till sökwebben – Handledning för elever 

  Tidsplan för Gymnasievalet 2019

  Ordinarie Valperiod
  11 jan Sökwebben öppnar Du kan nu logga in och göra dina val. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare. OBS! Du kommer behöva ditt lösenord ända tills hösten  
  11 feb 

Ordinarie valperiod stänger

Särskilda skäl

Sökwebben stänger kl 24.00. Viktigt att du drar ut din kvittens (kvitto på ansökan) skriver under den och lämna till din syv.
Sista dag för att lämna in Särskilda skäl. Gäller för dig som sökt utanför samverkansområdet och har personliga skäl för att din ansökan bör tas emot i första hand. 
 
  11 mar Sista dag för Frikvotsansökan Komplett ansökan i original inklusive bilagor ska vara hos Gymnasieantagningen.  
  Omvalsperiod
  12 apr Preliminär antagning klar
Sökwebben öppnar
Du kan logga in och se resultatet av den preliminära antagningen.
Sökwebben öppnar för omval. Du kan ta bort, lägga till eller rangordna om val i din ansökan. 
 
  6 maj  Omvalsperioden stänger Sökwebben stänger kl. 24.00.  
  7 maj Original senast hos oss  Särskilda skäl, frikvotsansökan, Engelska dispens  
  Slutlig antagning
  28 jun Slutliga antagningen klar senast I slutet av juni kan du logga in för att se resultatet av den slutliga antagningen och svara på ditt besked. Tänk noga igenom ditt svar.  
  1-31 jul Stängt på Gymnasieantagningen Svar på vanliga sommarfrågor finns på hemsidan. Ingenting händer med ansökan, alla elever ska svara på sitt antagningsbesked.  
  Reservantagning
  4 aug Sista svarsdatum Sista dag för att svara på antagningsbeskedet.  
  6 aug Maskinell reservantagning görs Du som stått reserv till något program kan logga in och se om du blivit antagen.   
  7 aug Blankett publiceras Blanketten för ansökan till lediga platser publiceras på hemsidan på eftermiddagen.  
  8 aug Ansökan till lediga platser öppnar Manuell reservantagning påbörjas parallellt med ansökan till lediga platser. Antagning görs varje vardag, vi ringer till berörda elever.  
  30 aug    Reservantagningen avslutas Reservlistor lämnas till skolorna. Vill du byta program i september kontakta gymnasieskolan direkt.