Skolan skickar betyg och elevuppgifter till Gymnasieantagningen. När de uppgifterna är importerade i antagningssystemet, skapas inloggningsuppgifter för sökwebben och skickas till ansvarig studie- och yrkesvägledare. De delar i sin tur ut lösenorden till eleverna.