Ordinarie valperiod 2019

11 mars Frikvotsansökningar med bilagor ska senast vara inne. (En frikvotsblankett per val).

Ansökningar till och från Västerbottens län skickas och registreras.