Den maskinella reservantagningen görs utifrån svarskoderna. Eleven prövas på sina högre val och om eleven kommer in förlorar den sin tidigare plats. Eleven kan på kvällen logga in och se resultatet och svara på sitt antagningsbesked på sökwebben.

Elever som fått uppdaterat betyg under sommaren prövas på sitt nya meritvärde och eventuellt nya behörighet. Om de inte blir antagna så får de sin plats i den befintliga reservkön.

Manuell reservantagningen pågår sedan hela augusti månad. Berörda elever rings upp i tur och ordning.

Ansökan till lediga platser öppnar efter att den första maskinella reservantagningen är gjord. Blankett för ansökan till lediga platser publiceras på vår hemsidan.