Den maskinella reservantagningen görs utifrån svarskoderna. Eleverna prövas på högre val och om de blir antagen på nytt program förlorar den automatiskt sin tidigare plats. På kvällen kan de logga in på sökwebben och se resultatet och svara på sitt antagningsbesked.

Elever som fått uppdaterat betyg under sommaren prövas på sitt nya meritvärde och eventuellt nya behörighet. Om de inte blir antagna så får de sin plats i den befintliga reservkön.

Manuell reservantagningen pågår sedan hela augusti månad. Berörda elever rings upp i tur och ordning.

Ansökan till lediga platser öppnar efter att den första maskinella reservantagningen är gjord. Blankett för ansökan till lediga platser publiceras på vår hemsidan.