Den maskinella reservantagningen görs utifrån svarskoderna (hur eleverna har svarat på sitt antagningsbesked.)  Man prövas på högre val som man står som reserv på och blir man antagen på nytt program så förlorar man automatiskt den tidigare platsen.

På kvällen kan eleverna logga in på sökwebben och se resultatet och svara på det nya antagningsbeskedet.

Elever som fått uppdaterat betyg under sommaren prövas på sitt nya meritvärde och eventuellt nya behörighet. Om de inte blir antagna, så får de sin plats i den befintliga reservkön utifrån sitt nya meritvärde.

Manuell reservantagning pågår sedan hela augusti månad. Berörda elever rings upp i tur och ordning.

Ansökan till lediga platser öppnar efter att den första maskinella reservantagningen är gjord. Länk till blankett och e-tjänst för ansökan till lediga platser publiceras på vår hemsida.