Den första maskinella reservantagningen görs i början av augusti utifrån hur eleverna har svarat under sommaren. Logga in för att se om du har kommit in på något högre val.

Manuell reservantagningen pågår sedan hela augusti månad. Vi ringer till berörda elever i tur och ordning.

Ansökan till lediga platser öppnar efter att den första maskinella reservantagningen är gjord. Blankett för ansökan till lediga platser publiceras på vår hemsidan.