Omvalsperiod 2023

3 april Preliminär antagning. Sökwebben öppnar för omval på kvällen.
Du kan då logga in och se resultatet, tänk på att detta bara är en provantagning på höstterminens betyg. Den som vill kan ta bort, lägga till eller ändra sina val. Har du val till program som inte kommer att starta ska du ta bort dessa, de försvinner inte automatiskt.