Nu är sammanställningen över årets antagning klar. Det är en samlad jämförelse över preliminär-, slutlig- och efter avslutad reservantagning. Dokumentet finns under fliken, Statistik.