Antagningen 2017 håller på att avslutas och arkiveras, även sammanställning av antagningsstatistik tas fram. Planeringen inför kommande antagning påbörjas så snart detta arbetet är klart. Tidsplanerna inför antagningen 2018 kommer att vara klara i början av oktober.